Outplacement

Definitie: “Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.”

Wetgeving:
Om  recht te hebben op outplacementbegeleiding moet een ontslagen werknemer voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden :

  • hij is niet ontslagen om dringende redenen ;
  • op het ogenblik van het ontslag is hij minstens 45 jaar ;
  • op het ogenblik van het ontslag heeft hij ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever
Ten aanzien van de ontslagen werknemers die aan deze voorwaarden voldoen is de werkgever verplicht outplacementbegeleiding aan te bieden.

Het recht wordt hem niet langer toegekend vanaf het moment waarop de werknemer zijn rustpensioen kan vragen.

Onze diensten:
Natuurlijk kan een werkgever ook vrijblijvend outplacement aanbieden aan werknemers die geen beroep kunnen doen op het recht op outplacement. Op deze manier kan een ontslagen medewerker ontdekken welke talenten hij het best tot zijn recht laat komen en binnen welke vakgebied hij het best opnieuw een job zou zoeken.

Wij beschikken over de nodige certificaten en bieden dan ook individuele begeleiding aan.
Dit kan ook in groep, maar wij zijn voorstander van de individuele opvolging. Dit is meer gericht op de specifieke noden van de persoon op zich.


Komt u voor het eerst in aanraking met outplacement? HR Experts staat u graag bij met raad en daad om de regels op een correcte wijze toe te passen.

CONTACTEER ONS