PROJECTLEIDER RUIMTELIJKE PLANNING EN PROCESVOERING

Je werkt als een zelfstandig ruimtelijk planner voor projecten op verschillende schaalniveaus.
Je leidt het procesverloop en kleurt de visie van het project in. Waar nodig schakel je de juiste experten in om te komen tot een degelijk onderbouwde en kwalitatieve studie.
Je bent de contactpersoon van de klant en je bewaakt de kwaliteit van de studie doorheen het volledige proces.
Je wordt soms gevraagd om als expert bepaalde deeldisciplines uit te werken binnen een grotere, multidisciplinaire context.
In je functie wordt je waar nodig bijgestaan door de teamleider.


Gewenste profiel

Je beschikt over sterke competenties op vlak van procesvoering en doelgerichte aanpak. Je hebt een vlotte pen en communiceert goed met collega’s en klanten.
Je denkt methodologisch en je beschikt over de juiste competenties op vlak van de ruimtelijke lezing en ontwerpend onderzoek.
Je kan conceptueel denken.
Je hebt een master diploma of gelijkwaardig (vb. geografie, (ir.)architectuur).
Je hebt een (aanvullend) diploma stedenbouw of ruimtelijk planning.
Je bent erkend ruimtelijk planner.

De kans om aan grote en complexe projecten mee te werken
Een aangename en dynamische werksfeer in een groeiend en toonaangevend bedrijf
Ruime mate van autonomie en mogelijkheid tot opname van verantwoordelijkheden
Diverse ontplooiingsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden (zowel intern in onze eigen Academie als extern)
Een innovatief verloningspakket (door ons Flex Income Plan kan je zelf een deel van je verloningspakket invullen)
Diverse extra mobiliteitsvoorzieningen (poolwagens, poolfietsen, openbaar vervoer, …)
SOLLICITEER NU!