Production Manager AEP and Extrusion 2

Leiding geven, coachen, motiveren, opleiden en evalueren van productie-operatoren ten einde het productieplan te realiseren binnen de gestelde termijnen en normen inzake veiligheid, kwaliteit, milieu en budget.
 
Controleren, bijsturen en opvolgen van productieplanning in samenwerking met de planning + voorbereiding van het werk en aansturen en opvolgen van de nabehandeling, teneinde er over te waken dat de planning zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en de beloofde levertermijnen kunnen gerealiseerd worden.
 
Controleren, opvolgen en evalueren van de huidige productieparameters, -systemen en -procedures om deze indien nodig aan te passen om alzo de gestelde veiligheids, kwaliteits, kosten en milieunormen te kunnen verbeteren.
 
Beheren machine- en matrijzenpark en andere productiemiddelen, melden technische problemen + terugkoppelen naar planning, onderhoud, engineering en management zodat productiecapaciteit optimaal kan ingezet worden + bijkomende informatie voor toekomstige onderhouds- en investeringsplannen.
 
Kwaliteitsbeheersing :waken over en stelselmatig verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden en resultaten van hemzelf en zijn medewerkers ten einde het kwaliteitsbewustzijn van productiemedewerkers te verhogen.
 
Informatie verstrekken en voorstellen formuleren voor het opmaken van speciale offertes, analyseren van nieuwe ontwikkelingen en technologieën teneinde bij te dragen tot de verdere groei.
 
Opm. In de nabehandeling ligt de hoofdzaak op people management en minder op het proces, techniek of de planning ervan.


Gewenste profiel

Niveau graduaat (mechanica / electromechanica) of gelijkwaardig door ervaring.
Minimaal 5 jaar ervaring in productieomgeving inclusief deel als leidinggevende.
Kennis MS Office
Practische kennis Engels
Sociale vaardigheden
Openstaan voor vernieuwing

SOLLICITEER NU!