Payrollbeheerder

Volledige loonadministratie voor aantal firma's (in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk) de Voorbereiding loonberekening (in samenwerking met Sociaal Secretariaat) voor arbeiders, chauffeurs en bedienden
Alle daaruit volgende administratie : contracten, ziekte, arbeidsongevallen, attesten, loonbeslagen, opleidingen, ...
Behandelen van diverse personeelsgebonden materies voor diezelfde firma's : verlof, belastingen, verzekeringen, uurroosters, ploegwerk, ...
Verstrekken van de nodige info aan de medewerkers betreffende verlof, belastingen, verzekeringen, ...
Gesprekken met medewerkers omtrent absentëisme, loonberekening, jobinhoud, ...
Verstrekken van de nodige info aan de verantwoordelijken : uurroosters, verloning, absenteïsmebeleid, ...
Overhandigen en toelichten van de loonfiches en extra info aan arbeiders en chauffeurs in de verschillende vestigingen
Mee-instaan voor een aantal groepsdossiers binnen de HR-dienst,

Gewenste profiel

Zeer goede kennis van de Belgische sociale wetgeving door een relevante opleiding (sociaal adviseur, sociaal assistent) of door ervaring (gelijkaardige functie in een bedrijf of sociaal secretariaat).
Administratief correct werken
Zeer goede kennis N/F, tot moedertaal Frans en basiskennis N
Zeer vlotte PC kennis
Kennis Presta (Groep S) is een voordeel
Bereid zijn (mobiel en flexibel) om zich op regelmatige basis te verplaatsen naar andere sites
Klantgericht zijn : Probleemoplossend, enthousiast en dynamisch
Teamspeler, back up voor alle collega's in HR
Voltijds uurrooster

SOLLICITEER NU!