DESIGN ENGINEER MECHANICA

Opmaken projectontwerpen op basis van de ontwerpomschrijving
Uitvoeren van ontwerpopdrachten volgens ontwerpomschrijving
Verslag van uitgevoerde werken
Opmaken van bestellingen voor toeleveranciers onder toezicht van de productieverantwoordelijke
Opmaken van interne werkbladen voor eigen productie onder toezicht van de productieverantwoordelijke
Opvolgen productie en technische assistentie verlenen
Opmaken van bedieningshandleiding
Klasseren ontwerpdocumenten


Gewenste profiel

Bachelor of Master Mechanica
Talenkennis : Nederlands, Frans, Engels
Kennis van de gangbare office computer programma’s
Openstaan voor continue bijscholing en technologische evoluties
Zin voor verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en afwerking
Sociaalvaardig, stressbestendig en flexibel
Zin voor werken in teamverband
Zelfstandig werken na opleidingsperiode

SOLLICITEER NU!